ขนาดตัวอักษร |    
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
รัฐเปิดข้อมูลพิกัดจุดบริการรัฐ เสริมทัพสู้ภัย COVID-19

รัฐเปิดข้อมูลพิกัดจุดบริการรัฐ เสริมทัพสู้ภัย COVID-19  และมีข้อมูลเปิดให้ดาวน์โหลดอีกเพียบ สายเทคห้ามพลาด สำหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Open Government Data of Thailand ที่เว็บไซต์ https://data.go.th/ นี้เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ โดย ...

ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐหรือภาษีไปไหน? : Thailand Government Spending

“ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ” หรือ “ภาษีไปไหน?” หรือ ภาษีมาจากไหน? เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ “เว็บไซต์ govspending.data.go.th” และ “แอปพลิเคชัน ภาษีไปไหน” ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพรวมรายได้การจัดเก็บของรัฐบาล จากกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และ ...