ขนาดตัวอักษร |    
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐ

เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐกับความก้าวหน้าของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในการขับเคลื่อนร่วมกับทุกหน่วยงานภาครัฐในการจัดทำชุดข้อมูลเปิดตามมาตรฐาน ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ...

Voice of Customer for Open Government Data : Data Visualization

ST คือความคิดเห็นจากระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ / FB คือความคิดเห็นจากสื่อสัมคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook See more We want your feed back

COVID19’ โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เข้ามาโหลด API ไปพัฒนาต่อกันเลยจ้ากับ High value datasets 'ระดับความเสี่ยงและคำแนะนำในการปฏิบัติตน COVID19’ โดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สาย IT มาฟินได้เลยที่ https://data.go.th/dataset/covid19 #opendata #COVID19 #โควิด19 #สพร #DGA

รัฐเปิดข้อมูลพิกัดจุดบริการรัฐ เสริมทัพสู้ภัย COVID-19

รัฐเปิดข้อมูลพิกัดจุดบริการรัฐ เสริมทัพสู้ภัย COVID-19  และมีข้อมูลเปิดให้ดาวน์โหลดอีกเพียบ สายเทคห้ามพลาด สำหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Open Government Data of Thailand ที่เว็บไซต์ https://data.go.th/ นี้เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ โดย ...

ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐหรือภาษีไปไหน? : Thailand Government Spending

“ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ” หรือ “ภาษีไปไหน?” หรือ ภาษีมาจากไหน? เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ “เว็บไซต์ govspending.data.go.th” และ “แอปพลิเคชัน ภาษีไปไหน” ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพรวมรายได้การจัดเก็บของรัฐบาล จากกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และ ...

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง : http://opendata.ect.go.th/

เว็บไซต์แสดงข้อมูลแบบเสมือนจริง โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติในระดับประเทศและระดับภาค เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูล ...