ขนาดตัวอักษร |    

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้ใช้ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Terms and Conditions for DGA Open Government License)

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้ใช้ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Terms and Conditions for DGA Open Government License) ดาวน์โหลดภาษาไทย ดาวน์โหลดภาษาอังกฤษ