การท่องเที่ยวทางบกในความรับผิดชอบของ ทส. - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

การท่องเที่ยวทางบกในความรับผิดชอบของ ทส.

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรายได้ จำนวนนักท่องเที่ยว และยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก เพื่อจัดอันดับ 5 อันดับของแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม สพบ.
สป.ทส.

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%81/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/__DIGIDataCamp/_?publish=yes