จุดท่าเรือโดยสารและท่าเรือขนส่งริม 2ฝั่งแม่น้ำเจ้า - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

จุดท่าเรือโดยสารและท่าเรือขนส่งริม 2ฝั่งแม่น้ำเจ้า

องค์กรกรุงเทพมหานครได้มีการจัดเก็บข้อมูลของท่าเรือในแม่น้ำเจ้ายาว่าอยู่ในจุดไหนบ้างและมีระบบการขนส่งสารธารณะใดบ้างที่สามารถเดินทางไปได้ ซึ่งในกรุงเทพมหานครมีท่าเรือในฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมด 84 สถานี โดยเขตการปกครองที่มีท่าเรือเยอะที่สุดคือ เขตพระนครที่มีท่าเรือ 15 สถานี โดยที่ท่าเรือส่วนใหญ่เป็นของกรมเจ้าท่าทั้งหมดเฉลี่ย 57% โดยมีของเอกชนเฉลี่ย 38%

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/the-passenger-pier-point-of-the-chao-phraya-river/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://data.go.th/dataset/pier