การวิเคราะห์การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

การวิเคราะห์การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้มีเงินได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งการเสียภาษีถือเป็นเครื่องมือลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธิ์หักค่าลดหย่อนต่างๆ ดังนั้น สิทธิ์ลดหย่อนที่บุคคลธรรมดาได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับผู้มีรายได้น้อยหรือไม่ หรือเป็นการเอื้อให้ผู้มีรายได้สูงชำระภาษีในอัตราที่ต่ำลง

 

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม FOUNDER
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/analysis-of-personal-income-tax-deductions/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/FOUNDERDIGIDataCamp/StoryPITALLOWANCE?publish=yes