ตัวอย่างการใช้ข้อมูล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ตัวอย่างการใช้ข้อมูล
จำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย

ดาวน์โหลดชุดข้อมูล สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2015 สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี 2016 ...

ชุดข้อมูลด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

มาใหม่ อีก 𝟳 ชุดข้อมูล ด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก โดย กรมการพัฒนาชุมชน คลิกดาวน์โหลดเลย >> https://data.go.th/organization/the_community_development_dept 𝟭 ...

ยินดีต้อนรับสู่งาน International Open Data Day 2021, พบกันเวลา 10.00 น. 6 มีนาคมนี้

รับชมสดผ่าน Live ได้ที่ (ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป) Facebook คลิ๊กเลย >>  www.facebook.com/DGAThailand Youtube คลิ๊กเลย >> www.youtube.com/DGAThailand  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานเสวนา   International Open Data Day 2021 ข้อมูลเปิดเพื่อชีวิต ...

สำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล DG Awards 2020

#InterviewDGAwards2020  นายกำพล ศรธนะรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายเทคโนโลยีดิจิทัลและประสิทธิภาพองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้สัมภาษณ์ว่า สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นองค์กรภาครัฐที่ดำเนินตามพันธกิจ ...

กรมธุรกิจพลังงาน หน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล DG Awards 2020

#InterviewDGAwards2020  นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์ในฐานะที่ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลว่า กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยข้อมูลด้านตัวเลขปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิงรายจังหวัด ...

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานรัฐ

เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐกับความก้าวหน้าของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในการขับเคลื่อนร่วมกับทุกหน่วยงานภาครัฐในการจัดทำชุดข้อมูลเปิดตามมาตรฐาน ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ...

รัฐเปิดข้อมูลพิกัดจุดบริการรัฐ เสริมทัพสู้ภัย COVID-19

รัฐเปิดข้อมูลพิกัดจุดบริการรัฐ เสริมทัพสู้ภัย COVID-19  และมีข้อมูลเปิดให้ดาวน์โหลดอีกเพียบ สายเทคห้ามพลาด สำหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Open Government Data of Thailand ที่เว็บไซต์ https://data.go.th/ นี้เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ โดย ...

ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐหรือภาษีไปไหน? : Thailand Government Spending

“ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ” หรือ “ภาษีไปไหน?” หรือ ภาษีมาจากไหน? เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ “เว็บไซต์ govspending.data.go.th” และ “แอปพลิเคชัน ภาษีไปไหน” ซึ่งเป็นการนำเสนอภาพรวมรายได้การจัดเก็บของรัฐบาล จากกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร และ ...