ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

LIVE TALK การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ