เมื่อภาครัฐเปิดลิ้นชักข้อมูล Open Government Data ให้ทุกคนเข้าถึง เราจะใช้หา Insight อะไรบ้าง - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

เมื่อภาครัฐเปิดลิ้นชักข้อมูล Open Government Data ให้ทุกคนเข้าถึง เราจะใช้หา Insight อะไรบ้าง