ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

ติวคิวรี่ EP.6 สอนดึงข้อมูลจากเว็บอัตโนมัติโดยใช้ POWER QUERY