กรมธุรกิจพลังงาน หน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล DG Awards 2020 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
facebook   twiter

กรมธุรกิจพลังงาน หน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูล DG Awards 2020

#InterviewDGAwards2020 

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์ในฐานะที่ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลว่า กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยข้อมูลด้านตัวเลขปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิงรายจังหวัด ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ที่เว็บไซต์ https://data.go.th/ เพื่อให้หน่วยงานและบุคคลทั่วไปที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้

ทั้งนี้ กรมฯ จะมีการนำข้อมูลมาเปิดเผยผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐให้มากขึ้น พร้อมทั้งพยายามให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมากขึ้น เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของภาครัฐในการก้าวไปสู่รัฐบาลดิจิทัลพร้อมกันทั่วประเทศ

#หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัลDGAwards2020 #กรมธุรกิจพลังงาน #DGAwards2020 #รัฐบาลดิจิทัล #สพร #DGA