ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมทรัพยากรธรณี

กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง ใช้ข้อมูลแปลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลธรณีวิทยา ข้อมูลธรณีสัณฐาน ข้อมูลเหตุกาณ์แผ่นดินไหว และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการประเมิน

Data source cannot be displayed.
กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ที่มา : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง
รูปแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 2f32b01e-6ae7-4b66-aa2c-730a87051793
วันที่สร้าง 14 กรกฎาคม 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป้ายกำกับ Active fault active-fault fault กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง รอยเลื่อน รอยเลื่อนมีพลัง
ชื่อผู้ติดต่อ นายสุวิทย์ โคสุวรรณ
อีเมลผู้ติดต่อ suwithk@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
รายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล เผยแพร่สาธารณะ
Height Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กรกฎาคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License