กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมทรัพยากรธรณี
facebook   twiter

กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง ใช้ข้อมูลแปลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลธรณีวิทยา ข้อมูลธรณีสัณฐาน ข้อมูลเหตุกาณ์แผ่นดินไหว และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการประเมิน

Data source cannot be displayed.
กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 2f32b01e-6ae7-4b66-aa2c-730a87051793
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ Active fault active-fault fault กลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง รอยเลื่อน รอยเลื่อนมีพลัง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 กรกฎาคม 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 19 เมษายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ดร.วีระชาติ วิเวกวิน
อีเมลผู้ติดต่อ weerachatto23@gmail.com
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • Shapefile
  • อื่นๆ
ArcGIS Rest Services
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เผยแพร่สาธารณะ โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงในการนำข้อมูลไปใช้ดังนี้ 1. ข้อมูลในระบบนี้ไม่สามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ 2. ห้ามนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 3. กรมทรัพยากรธรณีจะไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายจากการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิง
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://gis.dmr.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1965-10-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2016-01-08
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลแสดงแนวรอยเลื่อน รอยแตก รอยคดโค้ง เป็นต้น ซึ่งจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศโดยคัดลอกจากแผนที่ธรณีวิทยาต้นร่าง ปี 2546 (กระดาษ)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
api docx url
ข้อมูลแสดงแนวรอยเลื่อน รอยแตก รอยคดโค้ง เป็นต้น ซึ่งจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศโดยคัดลอกข้อมูลจากแผนที่ที่ได้จากโครงการสำรวจจัดทำแผนที่ธรณีวิทยารายระวาง มาตราส่วน 1:50,000 ปี...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
api docx url
ข้อมูลแสดงแนวรอยเลื่อน รอยแตก รอยคดโค้ง เป็นต้น ซึ่งจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศโดยคัดลอกข้อมูลจากแผนที่ที่ได้จากโครงการสำรวจจัดทำแผนที่ธรณีวิทยารายระวาง มาตราส่วน 1:50,000 ปี...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
api docx url