ขนาดตัวอักษร |    
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เป็นข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ ที่แปลจากภาพถ่ายดาวเทียม ในปี 2558 โดยข้อมูลจะแยกรายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xlsx