การจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
การจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการจัดหางาน
facebook   twiter

ข้อมูลการจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2559 เป็นข้อมูลจากการให้บริการจัดหางานในประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน - ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน - ตำแหน่งงานว่าง  - บรรจุงาน

Data source cannot be displayed.
การจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d89088b4-cb3a-4e0f-a8a6-6f4ad4250989
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
คำสำคัญ จัดหางานในประเทศ ตำแหน่งงานว่าง บรรจุงาน ปี ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 22 มิถุนายน 2560
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานบริหารข้อมูลและสถิติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (022451907)
อีเมลผู้ติดต่อ information2013@doe.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลการนำเข้าสินค้าจากประเทศต่าง ๆ เข้ามายังประเทศไทย โดยอัตราภาษีที่ใช้ จะจำแนกตามประเทศและกรอบความตกลงทางการค้าที่ประเทศนั้นเป็นสมาชิกอยู่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
json
การให้บริการจัดหางานในประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สรุปผลการให้บริการรวมทุกกลุ่มเป้าหมาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xlsx csv
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง รายปี แยกตามประเภทรถ จังหวัด ช่องจราจร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กรกฎาคม 2566  
csv