การจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559
High Value Dataset
Rating
Organizations : กรมการจัดหางาน
facebook   twiter

ข้อมูลการจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2559 เป็นข้อมูลจากการให้บริการจัดหางานในประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน - ผู้สมัครงานมาใช้บริการจัดหางาน - ตำแหน่งงานว่าง  - บรรจุงาน

Data source cannot be displayed.
การจัดหางานในประเทศ จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d89088b4-cb3a-4e0f-a8a6-6f4ad4250989
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags จัดหางานในประเทศ ตำแหน่งงานว่าง บรรจุงาน ปี ผู้ลงทะเบียนสมัครงาน
Visibility Public
Dataset create date June 22, 2017
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มงานบริหารข้อมูลและสถิติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (022451907)
Contact Email information2013@doe.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset Show
Related
ข้อมูลการนำเข้าสินค้าจากประเทศต่าง ๆ เข้ามายังประเทศไทย โดยอัตราภาษีที่ใช้ จะจำแนกตามประเทศและกรอบความตกลงทางการค้าที่ประเทศนั้นเป็นสมาชิกอยู่...
Last update dataset : March 12, 2024  
json
การให้บริการจัดหางานในประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สรุปผลการให้บริการรวมทุกกลุ่มเป้าหมาย
Last update dataset : August 12, 2023  
xlsx csv
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง รายปี แยกตามประเภทรถ จังหวัด ช่องจราจร
Last update dataset : July 21, 2023  
csv