องค์ความรู้ทางวัมนธรรม ศิลปะวัมนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
องค์ความรู้ทางวัมนธรรม ศิลปะวัมนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
facebook   twiter

สิม(อุโบสถ) ตั้งอยู่ที่วัดจอมมทองธรรมคุณ บ้านหนองเข็ง หมู่ที่ ๓ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ขนาดกว้าง ๕.๘ เมตร ยาว ๘.๕ เมตร ภายในเป็นอาคารขนาด ๒ ห้อง มีทางเข้าเฉพาะด้านหน้าเพียงด้านเดียว และมีมุขโถงด้านหน้า ๑ ห้อง ตกแต่งซุ้มด้านบนเป็นแบบวงโค้ง หลังคาของเดิมมุงด้วยกระเบื้องกินขอ สร้างเมือ พ.ศ. ๒๔๖๖ ใช้งบประมาณในการสร้าง ๔๒๐ บาท เป็นอาคารก่ออิฐโบกปูนขาวผสมยางไม้ ศาลาการเปรียญเป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์และพระพุทธรูปทองเหลือง โดยมีองค์พระประธานปางมารวิชัย

Data source cannot be displayed.
องค์ความรู้ทางวัมนธรรม ศิลปะวัมนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f86459ab-ae15-4706-9e53-b3ff141bc6f0
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 29 กรกฎาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
อีเมลผู้ติดต่อ buengkancul@gmail.com
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง