ขนาดตัวอักษร |    
องค์ความรู้ทางวัมนธรรม ศิลปะวัมนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดบึงกาฬ
facebook   twiter

สิม(อุโบสถ) ตั้งอยู่ที่วัดจอมมทองธรรมคุณ บ้านหนองเข็ง หมู่ที่ ๓ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ขนาดกว้าง ๕.๘ เมตร ยาว ๘.๕ เมตร ภายในเป็นอาคารขนาด ๒ ห้อง มีทางเข้าเฉพาะด้านหน้าเพียงด้านเดียว และมีมุขโถงด้านหน้า ๑ ห้อง ตกแต่งซุ้มด้านบนเป็นแบบวงโค้ง หลังคาของเดิมมุงด้วยกระเบื้องกินขอ สร้างเมือ พ.ศ. ๒๔๖๖ ใช้งบประมาณในการสร้าง ๔๒๐ บาท เป็นอาคารก่ออิฐโบกปูนขาวผสมยางไม้ ศาลาการเปรียญเป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารไม้และครึ่งตึกครึ่งไม้ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์และพระพุทธรูปทองเหลือง โดยมีองค์พระประธานปางมารวิชัย

Data source cannot be displayed.
องค์ความรู้ทางวัมนธรรม ศิลปะวัมนธรรมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f86459ab-ae15-4706-9e53-b3ff141bc6f0
วันที่สร้างชุดข้อมูล 29 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัดบึงกาฬ
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
อีเมลผู้ติดต่อ buengkancul@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License