ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดบึงกาฬ
พบ 5 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ การเงินและพัสดุ ข้อมูลสถานประกอบกิจการ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภาพกิจกรรม อินโฟกราฟิกมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 กรกฎาคม 2564  
api
ประกาศเจตนารมย์จังหวัดคุณธรรม จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 กรกฎาคม 2564  
pdf
กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดบึงกาฬ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 กรกฎาคม 2564  
api
วันเพ็ญเดือน ๓ (วันมาฆบูชา) งานประเพณีบุญเดือนสามของชุมชนบ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 กรกฎาคม 2564  
api
สิม(อุโบสถ) ตั้งอยู่ที่วัดจอมมทองธรรมคุณ บ้านหนองเข็ง หมู่ที่ ๓ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า ขนาดกว้าง ๕.๘ เมตร ยาว ๘.๕ เมตร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 กรกฎาคม 2564  
api