ประเพณัแห่น้ำจั้น - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ประเพณัแห่น้ำจั้น
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
facebook   twiter

วันเพ็ญเดือน ๓ (วันมาฆบูชา) งานประเพณีบุญเดือนสามของชุมชนบ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จะเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อการสักการะหลวงพ่อพระใหญ่ชาวบ้านจะร่วมมือร่วมใจสร้างปราสาทผึ้ง ดอกผึ้ง สองหลัง เพื่อบวงสรวง แก้บนและถวายหลวงพ่อพระใหญ่ในวันเพ็ญเดือนสามของทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชุมชนบ้านท่าไคร้

Data source cannot be displayed.
ประเพณัแห่น้ำจั้น
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c7a7253b-d058-4c92-9633-0dfed4d98699
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
คำสำคัญ ประเพณีท้องถิ่น ศานา ศิลปและวัมนธรรม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 29 กรกฎาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ
อีเมลผู้ติดต่อ buengkancul@gmail.com
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประเพณีท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url