ขนาดตัวอักษร |    
ทำเนียบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

ทำเนียบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรีประจำปี 2564

Data source cannot be displayed.
ทำเนียบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล dd396aa7-dace-4d78-be43-33dab4e483fa
วันที่สร้างชุดข้อมูล 18 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ chonburi
กลุ่มชุดข้อมูล เมืองและภูมิภาค
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวทิพวัลย์ มังกรแก้ว
อีเมลผู้ติดต่อ tipawantip@hotmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 18 กุมภาพันธ์ 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License