ทำเนียบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ทำเนียบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564
Rating
Organizations : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

ทำเนียบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรีประจำปี 2564

Data source cannot be displayed.
ทำเนียบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key dd396aa7-dace-4d78-be43-33dab4e483fa
Groups เมืองและภูมิภาค
Visibility Public
Dataset create date February 18, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวทิพวัลย์ มังกรแก้ว
Contact Email tipawantip@hotmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show