ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลเชิงสถิติ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
facebook   twiter

ข้อมูลเชิงสถิติของข้อมูลเกษตรกร และข้อมูลที่ดิน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปบันทึกลงในระบบจัดเก็บข้อมูล

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเชิงสถิติ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 4a394646-104c-49bc-a0f2-4ba6b555a0b6
คำสำคัญ ข้อมูล สถิติ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กองบริหารจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูล
อีเมลผู้ติดต่อ ict@labai.or.th
วัตถุประสงค์
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • อื่นๆ
ขั้นตอนการดำเนินการ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
แหล่งที่มา หนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก , หนังสือขอรับบริการ , รายงานระบบเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน , รายงานจากระบบตลาดกลางที่ดิน , รายงานจากข้อมูลหน้าเว็บไซต์
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Database
 • CSV
 • XLS
 • PDF
 • Shapefile
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
   ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   สถิติจำนวนผู้ใช้บริการบนระบบ Biz Portal
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 เมษายน 2565  
   xlsx
   สถิติการเกิดอุบัติเหตุรายเดือน ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 เมษายน 2565  
   csv api
   แสดงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
   pdf