ขนาดตัวอักษร |    
ปริมาณน้ำบาดาลกักเก็บ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดชลบุรี
facebook   twiter

น้ำบาดาล คือ น้ำใต้ดินที่ถูกกักเก็บและสะสมอยู่ภายในช่องว่างและรอยแตกของชั้นหินและชั้นดินตะกอนลึกลงไปใต้พื้นดิน

Data source cannot be displayed.
ปริมาณน้ำบาดาลกักเก็บ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 3e5a5d4b-5354-4213-8657-7ecb6e6f72d0
คำสำคัญ น้ำกักเก็บ น้ำบาดาล
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9
อีเมลผู้ติดต่อ dgr_9@dgr.mail.go.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
แหล่งที่มา สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9
รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  กฎหมายแม่บท และกฎหมายลำดับรอง ของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส.
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2565  
  csv
  ปริมาณน้ำบาดาล (น้ำใต้ดิน) ที่สามารถนำมาใช้งานได้
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
  xlsx
  ปริมาณน้ำบาดาล (น้ำใต้ดิน) ที่นำมาใช้งานแต่ล่ะประเภทการใช้งาน
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565