ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
พบ 62 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สถานการณ์น้ำในจังหวัดชลบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
ข้อมูลประมาณการสถานการณ์จำนวนรายได้ในจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 โดยประกอบด้วยข้อมูล นักท่องเที่ยว , ผู้เยี่ยมเยือน , รายได้นักท่องเที่ยว , รายได้ผู้เยี่ยมเยือน , ชลบุรี , 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
สถานการณ์น้ำในจังหวัดชลบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติต่างๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xls
ฝนเฉลี่ยรายเดือน หน่วยเป็น มิลลิเมตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
รถจดทะเบียน (สะสม) คือ รถที่มีอยู่ทั้งสิ้น ณ วันที่ รวมถึงรถจดทำเบียนใหม่ รถจดทะเบียนใหม่(ป้ายแดง) และรถเก่าที่ใช้งานอยู่ ซึ่งไม่รวมรถทะเบียนระงับ และรถแจ้งไม่ใช้ตลอดไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
ข้อมูลประมาณการสถานการณ์จำนวนผู้เยี่ยมเยือนในจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 โดยประกอบด้วยข้อมูล นักท่องเที่ยว , ผู้เยี่ยมเยือน , จำนวนนักท่องเที่ยว , จำนวนผู้เยี่ยมเยือน , ชลบุรี , 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
ปริมาณน้ำบาดาล (น้ำใต้ดิน) ที่สามารถนำมาใช้งานได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
ประตูระบายน้ำ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
ปริมาณการใช้น้ำในโรงงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
สถานการณ์น้ำในจังหวัดชลบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xls
สถานการณ์น้ำในจังหวัดชลบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
ปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ที่นำมาบำบัด (Treatment) ให้เป็นน้ำสะอาดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาที่กำหนด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
จำนวนของผู้ที่ขอใช้น้ำประปาในการอุปโภคและบริโภคโดยนับจากการประปาส่วนภูมิภาคได้ทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้แต่ละราย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
น้ำระเหยเฉลี่ยรายเดือน หน่วยเป็น มิลลิเมตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
ปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
สถิติผลการดำเนินงาน ท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2559-2564 โดยประกอบด้วยข้อมูล จำนวนเรือเทียบท่า , ปริมาณสินค้า , จำนวนผู้โดยสาร , จำนวนตู้สินค้า , สินค้าขาเข้า , สินค้าขาออก ,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
สถานการณ์น้ำในจังหวัดชลบุรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xls
การผันน้ำลงอ่างเก็บน้ำบางพระ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
ปริมาณน้ำขายได้เงิน ประกอบด้วย ปริมาณน้ำผ่านมาตรผู้ใช้น้ำ ปริมาณน้ำผ่านมาตรท่อธาร ปริมาณน้ำผ่านเครื่องประปาหยอดเหรียญ และปริมาณน้ำที่ใช้ล้างและทดสอบท่อใหม่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url xlsx