ขนาดตัวอักษร |    
สำรวจเสียงเยาวชนกับสุขภาวะทางเพศ ปี 2562
คะแนนความนิยม
องค์กร : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ความคิดเห็นเยาวชนอายุ 10 -25 ปี เรื่องสุขภาวะทางเพศโดยความร่วมมือของ สภาเด็กและเยาวชน UNFPA และไทยพีบีเอส เมื่อปี 2562

Data source cannot be displayed.
สำรวจเสียงเยาวชนกับสุขภาวะทางเพศ ปี 2562
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 60e5c6a3-5e77-4f14-84c1-e69b9d9b9ae6
วันที่สร้างชุดข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล การศึกษา
ป้ายกำกับ UNFPA สุขภาวะ เพศ เยาวชน
ชื่อผู้ติดต่อ อ้อมจันทร์ วงศ์สดใส
อีเมลผู้ติดต่อ AomjanW@thaipbs.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละของประชากร (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ที่ใช้คอมพิวเตอร์ จำแนกตามเพศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ดัชนีความไม่เสมอภาคทางเพศ จำแนกตามประเทศอาเซียน พ.ศ.2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ร้อยละของประชากร (อายุ 6 ปีขึ้นไป) ที่มีโทรศัพท์มือถือ จำแนกตามเพศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv