ขนาดตัวอักษร |    
พื้นที่ให้บริการ/จำนวนผู้ใช้น้ำ กปภ.ข.10
คะแนนความนิยม
องค์กร : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
facebook   twiter

พื้นที่ให้บริการ/จำนวนผู้ใช้น้ำ ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

Data source cannot be displayed.
พื้นที่ให้บริการ/จำนวนผู้ใช้น้ำ กปภ.ข.10
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล dcc87fb5-5d3e-4158-983d-9f0742608201
วันที่สร้างชุดข้อมูล 23 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ตาก
ป้ายกำกับ จำนวนผู้ใช้น้ำ พื้นที่ให้บริการ
ชื่อผู้ติดต่อ ชนัดดา ชาญณรงค์
อีเมลผู้ติดต่อ chanaddac@pwa.co.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายเดือน
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กรกฎาคม 2564  
api