ขนาดตัวอักษร |    
สถิติข้อมูลการให้บริการน้ำประปาของ กปภ.ข.10
คะแนนความนิยม
องค์กร : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
facebook   twiter

การให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

Data source cannot be displayed.
สถิติข้อมูลการให้บริการน้ำประปาของ กปภ.ข.10
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 93b3ab99-829c-4339-9e81-e5eb5c068069
กลุ่มชุดข้อมูล เมืองและภูมิภาค
คำสำคัญ พื้นที่ให้บริการ สถิติการให้บริการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 22 กรกฎาคม 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ชนัดดา ชาญณรงค์
อีเมลผู้ติดต่อ chanaddac@pwa.co.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการของ สทน. ปีงบประมาณ 2561 - ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มกราคม 2565  
pdf
พื้นที่ให้บริการ/จำนวนผู้ใช้น้ำ ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
api
จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง และสถิติการให้บริการของงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองบ้านบึง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
docx