ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจพึงพอใจเว็บไซด์ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
facebook   twiter

ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซด์ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยทำการประเมินผลในเดือนมีนาคม 2564

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจพึงพอใจเว็บไซด์ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b2489164-1d54-4d00-a225-1145e1c9d5ed
คำสำคัญ การประเมินความพึงพอใจ ความพึงพอใจ พึงพอใจ เว็บไซด์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 10 มีนาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภท อื่นๆ ระบุ...
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
อีเมลผู้ติดต่อ participation@energy.go.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แสดงผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยดำเนินการตามรอบปีที่ผ่านมา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของกรุงเทพมหานครจำแนกรายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv
แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (ดำเนินการในปีงบประมาณที่มีการสอบแข่งขัน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 มิถุนายน 2565  
csv