ข้อมูลการฝึกอบรม - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการฝึกอบรม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลประวัติการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดิจิทัล ในรูปแบบหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชน ข้าราชการ เด็กและเยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ต้องขัง ผู้คุมขัง ประกอบด้วย ข้อมูลของผู้เรียน หลักสูตรที่ผ่านการอบรม ผลการเรียนรู้ ใบเอกสารรับรอง (Certificate)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการฝึกอบรม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 66083576-968b-435c-9257-a6d13d704c94
คำสำคัญ ThaiMOOC คนพิการ ผู้ต้องขัง ผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 4 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
หลักสูตร คู่มือ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้
อีเมลผู้ติดต่อ saraban@onde.go.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
วิชา
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-09-25
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คนพิการ หมายถึง บุคคลซึ่งมีความสามารถถูกจำกัดให้ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน และการมีส่วนร่วมทางสังคมได้โดย วิธีการทั่วไป เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
จำนวนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
ข้อมูลการสงเคราะห์ในการจัดการงานศพผู้สูงอายุตามประเพณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx