ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
facebook   twiter

ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558 ตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2558 เพื่อใช้ในการจัดทำแบบประเมินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (Information)เป้าหมายและเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรม (MOC)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 00c2d2f0-310e-4c7d-93a8-41c9b5deef80
กลุ่มชุดข้อมูล กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
คำสำคัญ การจับกุม ข้อมูลสถิติ คดียาเสพติด ป.ป.ส. ปปส ประจำปี
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 2 มกราคม 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 2 มกราคม 2563
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รายรับของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
csv json
จำนวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
csv json
ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
csv json