ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
facebook   twiter

ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558 ตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2558 เพื่อใช้ในการจัดทำแบบประเมินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ (Information)เป้าหมายและเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรม (MOC)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Additional Info
Data Key 00c2d2f0-310e-4c7d-93a8-41c9b5deef80
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags การจับกุม ข้อมูลสถิติ คดียาเสพติด ป.ป.ส. ปปส ประจำปี
Visibility Public
Dataset create date January 2, 2020
Maintain date January 2, 2020
High Value Dataset No Show
Related
รายรับของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
Last update dataset : September 12, 2023  
csv json
จำนวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
Last update dataset : September 12, 2023  
csv json
ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
Last update dataset : September 12, 2023  
csv json