ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบไปด้วย แหล่งท่องเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - ชื่อแหล่งท่องเที่ยว - สังกัด - พิกัด - ช่วงเวลาให้บริการ - สิ่งอำนวยความสะดวก - เบอร์ติดต่อ - จังหวัด - อำเภอ - ตำบล

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e8659989-7567-4bd5-aec5-bad596cd5294
กลุ่มชุดข้อมูล การท่องเที่ยวและกีฬา
คำสำคัญ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ อุทยานแห่งชาติ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 31 สิงหาคม 2558
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ (025610777 ต่อ 1241)
อีเมลผู้ติดต่อ p_sasithorn@dnp.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรายชื่อและจำนวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
pdf xls csv
รายชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาอุทยานแห่งชาติ (อส.อช.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
xlsx csv
ตารางแสดงการเปิด-ปิดอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน สำหรับประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยวเพื่อทราบ เนื่องจากในแต่ละอุทยานแห่งชาติจะมีเงื่อนไขการปิดแหล่งท่องเที่ยว...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 เมษายน 2567  
url