ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Rating
Organizations : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประกอบไปด้วย แหล่งท่องเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - ชื่อแหล่งท่องเที่ยว - สังกัด - พิกัด - ช่วงเวลาให้บริการ - สิ่งอำนวยความสะดวก - เบอร์ติดต่อ - จังหวัด - อำเภอ - ตำบล

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e8659989-7567-4bd5-aec5-bad596cd5294
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ อุทยานแห่งชาติ
Visibility Public
Dataset create date August 31, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์สารสนเทศ (025610777 ต่อ 1241)
Contact Email p_sasithorn@dnp.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf xlsx
จำนวนพื้นที่สวนรุกขชาติ
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf xlsx
จำนวนพื้นที่วนอุทยาน
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf xlsx