ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
facebook   twiter

ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand Internet User Profile) สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่  https://www.etda.or.th/documents-for-download.html

Data source cannot be displayed.
ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 57318d3b-68a2-4433-8d39-5417b062a225
กลุ่มชุดข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
คำสำคัญ Internet Profile Thailand สพธอ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 8 เมษายน 2559
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ พรประภัสสร์ บุตรประเสริฐ (021231234 ต่อ 90610)
อีเมลผู้ติดต่อ pornprapat@etda.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
Internet a global computer network providing a variety of information and communication facilities, consisting of interconnected networks using standardized communication...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv xlsx
สถิติพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จัดเก็บโดยการสำรวจออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xls xlsx