ขนาดตัวอักษร |    
ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย (Thailand Internet User Profile) สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่  https://www.etda.or.th/documents-for-download.html

Data source cannot be displayed.
ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 57318d3b-68a2-4433-8d39-5417b062a225
วันที่สร้างชุดข้อมูล 8 เมษายน 2559
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
ป้ายกำกับ Internet Profile Thailand สพธอ
ชื่อผู้ติดต่อ พรประภัสสร์ บุตรประเสริฐ (021231234 ต่อ 90610)
อีเมลผู้ติดต่อ pornprapat@etda.or.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 5 กุมภาพันธ์ 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License