ตำแหน่งโบราณสถาน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ตำแหน่งโบราณสถาน
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมศิลปากร
facebook   twiter

ระบบภูมิสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม GIS กรมศิลปากร (www.gis.finearts.go.th) แสดงชุดข้อมูลและชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านโบราณสถาน แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมของประเทศ ซึ่งได้ให้บริการอยู่ในระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ NGIS Portal สามารถสืบค้นตำแหน่ง แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี ชุมชนและเมืองโบราณ ตำแหน่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติทั่วประเทศ สามารถสืบค้น ตรวจสอบ การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน การแสดงตำแหน่งอาคารอนุรักษ์

Data source cannot be displayed.
ตำแหน่งโบราณสถาน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
มาตราส่วน
ความถูกต้องของตำแหน่ง
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่ข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d872bd5d-eee0-4b16-9dcd-310d3de31947
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
คำสำคัญ กรมศิลปากร ระบบภูมิสารสนเทศ สถานที่ตั้ง แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 11 พฤศจิกายน 2564
วันที่ปรับปรุง metadata 19 ตุลาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
อีเมลผู้ติดต่อ ictfinearts@hotmail.com
วัตถุประสงค์
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ระบบภูมิสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม GIS กรมศิลปากร (www.gis.finearts.go.th)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • Image
  • HTML
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://gis.finearts.go.th/fineart/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-11-11
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2021-11-11
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ชั้นข้อมูลชุมนุม/อาคาร
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1:50,000
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 94.213446 องศา
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 105.799479 องศา
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 20.424009 องศา
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 0 องศา
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ตั้ง แผนที่การเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xlsx csv
ข้อมูลสถานที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv
ข้อมูลสถานที่ตั้งของศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
csv