ขนาดตัวอักษร |    
รายชื่อรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายงบลงทุน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
facebook   twiter

รายชื่อรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของ สคร. ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ที่มีงบลงทุนตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561

Data source cannot be displayed.
รายชื่อรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายงบลงทุน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 61713146-c209-4973-ae10-efb6e6d235ae
คำสำคัญ งบลงทุน งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ผลเบิกจ่าย รัฐวิสาหกิจ รายชื่อรัฐวิสาหกิจ เงินลงทุน เบิกจ่ายงบลงทุน เบิกจ่ายลงทุน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนพัฒนานโยบาย
อีเมลผู้ติดต่อ webmaster@sepo.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ,มติคณะรัฐมนตรี,พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
กรุงเทพมหานคร
แหล่งที่มา รัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายงบลงทุน
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
  ข้อมูลอ้างอิง ใช่
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลงบลงทุนที่สำคัญที่ใช้ในการติดตามและเผยแพร่ในรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ของ สคร.
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
  pdf
  ข้อมูลงบลงทุนที่สำคัญที่ใช้ในการติดตามและเผยแพร่ในรูปแบบรูปภาพ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
  pdf
  แบบฟอร์มการรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายเดือนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของ สคร. (GFMIS-SOE)
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
  csv