กรมการปกครอง - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมการปกครอง
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลพิกัด  LAT/LONG ที่บ่งชี้ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด (ในรูปแบบ Microsoft Excel) ซึ่งได้จัดทำจากข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx