กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Rating
Organizations : สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
facebook   twiter

กฎบัตรการตรวจสอบภายในของ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

Data source cannot be displayed.
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 836c2ce3-0238-4d69-89b9-c4ba8d3f4d96
Tags นิติวิทยาศาสตร์ สถิติทางการ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date September 28, 2022
Maintain date September 28, 2022
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person กลุ่มตรวจสอบภายใน
Contact Email opendata@cifs.mail.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language
    High Value Dataset No Show
    Related