ขนาดตัวอักษร |    
ที่ตั้งสำนักงานในสังกัด สป.ทส. ในส่วนภูมิภาค
คะแนนความนิยม
องค์กร : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ชื่อ พิกัด ที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ตามจังหวัด จำนวนทั้งหมด 92 หน่วยงาน

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งสำนักงานในสังกัด สป.ทส. ในส่วนภูมิภาค
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 619b6f28-3480-4091-9b8e-59381e6a59cb
วันที่สร้างชุดข้อมูล 8 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ประเทศ
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป้ายกำกับ ชื่อสำนักงานในสังกัด ที่อยู่สำนักงานในสังกัด พิกัดที่ตั้งสำนักงานในสังกัด
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพจ.
อีเมลผู้ติดต่อ cict4@mnre.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 กันยายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License