ที่ตั้งสำนักงานในสังกัด สป.ทส. ในส่วนภูมิภาค - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้งสำนักงานในสังกัด สป.ทส. ในส่วนภูมิภาค
Rating
Organizations : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ชื่อ พิกัด ที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ตามจังหวัด จำนวนทั้งหมด 92 หน่วยงาน

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งสำนักงานในสังกัด สป.ทส. ในส่วนภูมิภาค
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 619b6f28-3480-4091-9b8e-59381e6a59cb
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags ชื่อสำนักงานในสังกัด ที่อยู่สำนักงานในสังกัด พิกัดที่ตั้งสำนักงานในสังกัด
Visibility Public
Dataset create date July 8, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพจ.
Contact Email cict4@mnre.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ชื่อ พิกัด ที่ตั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ตามจังหวัด จำนวนทั้งหมด 92 หน่วยงาน
Last update dataset : May 12, 2023  
csv