ขนาดตัวอักษร |    
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดย สพบ.
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Data source cannot be displayed.
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดย สพบ.
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 309aeab2-9f62-4afc-87ed-882df79394e8
วันที่สร้างชุดข้อมูล 8 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ หน่วยงาน
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป้ายกำกับ hrd mnre training ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร รายชื่อผู้ผ่านการฝึก สัมมนา หลักสูตรฝึกอบรม อบรม
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนพัมนาบุคลากร
อีเมลผู้ติดต่อ traininghr.hrdi@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ตลอดเวลา
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 กันยายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลบุคลากรการกีฬา ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมพลศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 กันยายน 2564  
csv xlsx url
ผู้รับงานมาทำที่บ้าน จำแนกตามการฝึกอบรม และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
xls