รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดย สพบ. - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดย สพบ.
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดฝึกอบรมโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Data source cannot be displayed.
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดย สพบ.
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 309aeab2-9f62-4afc-87ed-882df79394e8
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags hrd mnre training ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร รายชื่อผู้ผ่านการฝึก สัมมนา หลักสูตรฝึกอบรม อบรม
Visibility Public
Dataset create date July 8, 2021
Maintain date April 28, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ส่วนพัมนาบุคลากร
Contact Email traininghr.hrdi@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนองค์กรไม่แสวงหากำไร (NPOs) ที่เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...
Last update dataset : June 15, 2024  
csv
จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมเรื่อง AML/CFT/CPF 1. องค์กรไม่แสวงหากำไร หมายถึง นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย...
Last update dataset : June 15, 2024  
csv
โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมการทำงานขององค์กร...
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx