ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการพัฒนาชุมชน

สรุปรายงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2555-2559

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e7756778-7f75-4ce1-ac51-1e086e3ab3ae
วันที่สร้างชุดข้อมูล 12 กุมภาพันธ์ 2561
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
ป้ายกำกับ ข้อมูล ครัวเรือนย จปฐ.
ชื่อผู้ติดต่อ นายเสนาะ แสงมณี
อีเมลผู้ติดต่อ snor890@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 มกราคม 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรายชื่อเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 มีนาคม 2564  
xlsx
ครัวเรือนที่คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี จากข้อมูล จปฐ ปี 2555-2558...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนและครัวเรือน (รายจังหวัด) จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558 ซึ่งรวบรวมรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน ทั้งรายได้จากอาชีพหลัก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 2 มกราคม 2563  
csv