ขนาดตัวอักษร |    
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมทางหลวงชนบท
facebook   twiter

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 รายเดือน

Data source cannot be displayed.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 11455eb0-302d-480b-bf1a-bcd32989fcf7
กลุ่มชุดข้อมูล งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
คำสำคัญ กรมทางหลวงชนบท จัดซื้อจัดจ้าง สขร.1
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 22 กันยายน 2558
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ขจรเกียรติ ศรีประเสริฐ (026126060)
อีเมลผู้ติดต่อ itc@drr.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มกราคม 2565  
pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มกราคม 2565  
pdf
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มกราคม 2565  
pdf