สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
Rating
Organizations : กรมทางหลวงชนบท
facebook   twiter

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 รายเดือน

Data source cannot be displayed.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 11455eb0-302d-480b-bf1a-bcd32989fcf7
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags กรมทางหลวงชนบท จัดซื้อจัดจ้าง สขร.1
Visibility Public
Dataset create date September 22, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ขจรเกียรติ ศรีประเสริฐ (026126060)
Contact Email itc@drr.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เช่น การรับสมัครงาน รับสมัครฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx
บัญชีโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่ประกอบด้วย รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ระยะทาง ชนิดผิวจราจร ตำแหน่งพิกัดสายทาง ปริมาณจราจร (PCU)
Last update dataset : February 12, 2024  
pdf
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง มีทั้งงานก่อสร้างถนน งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด งานซ่อมสร้างผิวทาง งานปรับปรุงถนน เป็นต้น
Last update dataset : November 12, 2023  
json