ขนาดตัวอักษร |    
อินโฟกราฟิกด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
facebook   twiter

อินโฟกราฟิก สำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและบริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Data source cannot be displayed.
อินโฟกราฟิกด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ad569d0a-413c-42f2-9e16-355826b18a4c
คำสำคัญ กัญชง กัญชา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา วัตถุอันตราย สมุนไพร อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 25 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Infographic
ชื่อผู้ติดต่อ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
อีเมลผู้ติดต่อ pcaoryor@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1 ครั้ง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่ทราบ
แหล่งที่มา กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณการผลิตข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศ ทุกชนิดที่ผลิตในแต่ละตำบลทั่วประเทศ ปี 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xlsx csv
ข้อมูลวัตถุอันตรายที่มีการนำเข้าสูงในแต่ละปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xlsx api
รายละเอียดของห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการให้บริการ มีเลขที่ใบรับรองมาตรฐาน ข้อมูลทั่วไป
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
csv