อินโฟกราฟิกด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
อินโฟกราฟิกด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
facebook   twiter

อินโฟกราฟิก สำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและบริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Data source cannot be displayed.
อินโฟกราฟิกด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ad569d0a-413c-42f2-9e16-355826b18a4c
Tags กัญชง กัญชา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา วัตถุอันตราย สมุนไพร อาหาร เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Infographic
Contact Person กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
Contact Email pcaoryor@gmail.com
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Update Frequency Interval 1 ครั้ง
Geo Coverage ไม่ทราบ
Data Source กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ร้อยละของการให้ลูกกินนมแม่ภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด 2. ร้อยละของทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว 3. ร้อยละของเด็กอายุ 6...
Last update dataset : September 12, 2023  
json csv
รายละเอียดของห้องปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการให้บริการ มีเลขที่ใบรับรองมาตรฐาน ข้อมูลทั่วไป
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
รายละเอียดต่างๆ ของเครื่องมือแพทย์ รหัสสากล ระดับความเสี่ยง และประเภทของเครื่องมือแพทย์
Last update dataset : September 12, 2023  
csv