ข้อมูลรายงานระดับน้ำบาดาล - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลรายงานระดับน้ำบาดาล
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
facebook   twiter

ข้อมูลรายงานระดับน้ำบาดาล

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายงานระดับน้ำบาดาล
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a2ef6e45-1c11-4d5c-a2f8-b8bff4ce906b
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ น้ำบาดาล บ่อสังเกตการณ์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ วาสนา สาทถาพร
อีเมลผู้ติดต่อ vasana.s@dgr.mail.go.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลที่ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีเงื่อนไขในการเลือกข้อมูลดังนี้ ประเภทบ่อน้ำบาดาล...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลภาคเอกชนที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ใช้สำหรับวางแผนเบื้องต้น เพื่อประกอบกิจการน้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2567  
csv xlsx
กฎหมายแม่บท และกฎหมายลำดับรอง ของพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv