ข้อมูลรายงานระดับน้ำบาดาล - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลรายงานระดับน้ำบาดาล
Rating
Organizations : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
facebook   twiter

ข้อมูลรายงานระดับน้ำบาดาล

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายงานระดับน้ำบาดาล
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a2ef6e45-1c11-4d5c-a2f8-b8bff4ce906b
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags น้ำบาดาล บ่อสังเกตการณ์
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person วาสนา สาทถาพร
Contact Email vasana.s@dgr.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ปริมาณน้ำบาดาล (น้ำใต้ดิน) ที่สามารถนำมาใช้งานได้
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx
ปริมาณน้ำบาดาล (น้ำใต้ดิน) ที่นำมาใช้งานแต่ล่ะประเภทการใช้งาน
Last update dataset : June 4, 2023  
น้ำบาดาล คือ น้ำใต้ดินที่ถูกกักเก็บและสะสมอยู่ภายในช่องว่างและรอยแตกของชั้นหินและชั้นดินตะกอนลึกลงไปใต้พื้นดิน
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx