โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการพัฒนาชุมชน
facebook   twiter

การพัฒนาและยกระดับผู้นำในชุมชน เพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ พร้อมด้วยแนวทางการพัฒนาชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับชุมชนและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

Data source cannot be displayed.
โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c5f34d60-35b0-4146-a93f-0d5e086cf1e2
คำสำคัญ ผู้นำ โครงการ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 19 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สถาบันการพัฒนาชุมชน
อีเมลผู้ติดต่อ itcenter@cdd.mail.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ หมู่บ้าน
แหล่งที่มา ทะเบียนรายชื่อผู้นำการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  โครงการวิจัยด้านน้ำ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2567  
  csv
  โครงการวิจัยด้านข้าว
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
  csv
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 พฤษภาคม 2567  
  pdf api